25/10/2017

50 % stilling som Erfaringskonsulent

 • Nes kommune i Buskerud
Helse - Sosial - Omsorg

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 05.11

Ledige stillinger

 

Avdeling helse og forebygging
Erfaringskonsulent -  Rus og psykisk hele

Avdeling helse og forebygging - rus og psykisk helse gir tjenester med fokus på å øke livskvaliteten og mestringsevnen til personer med rus- og/ eller psykiske helseutfordringer. Avdelingen ønsker å ha stor fokus på brukermedvirkning og erfaringskompetanse, og har fått prosjektmidler fra Fylkesmannen til å ansette erfaringskonsulent.

En erfaringskonsulent er en person som er ansatt på grunn av egenerfaring som bruker/tjenestemottaker eller pårørende innenfor rus- og/eller psykisk helsetjeneste. Erfaringskonsulenten er organisert rett under tjenesteleder i avdeling helse og forebygging.

Arbeidsoppgaver

 • Styrke brukerperspektivet, brukermedvirkning og recovery-tenkningen i avdelingen
 • Bidra til kunnskapsutvikling og kompetanseheving i et brukerperspektiv
 • Være pådriver for utvikling av pårørendearbeid

Kvalifikasjoner

 • Tidligere egenerfaring eller pårørendeerfaring innenfor rus- og/eller psykisk helsetjeneste
 • Avklart forhold til egen historie, ferdig rehabilitert, og villig til å bruke egne erfaringer og være bindeledd mellom brukere og fagfolk
 • Gode skriftlig og muntlig fremstillings- og formidlingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • Være i stand til å omgjøre egne erfaringer til generelle erfaringer
 • Evne til å arbeide systematisk og med langsiktig perspektiv
 • Evne til å jobbe selvstendig og samarbeide i team
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et utfordrende arbeidsfelt
 • Mulighet til å arbeide selvstendig og i team
 • Faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer


Tilsetting og lønn etter avtale

Nærmere opplysninger kan gis ved henvendelse til tjenesteleder Marit Mikkelsplass tlf. 32068300.

Søknad sendes Nes kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen eller på epost til postmottak@nes-bu.kommune.no

Søknadsfrist: 5.11.2017

Ansettelsesform

Fast

Søk nå