25/10/2017

Næringsrådgiver og eiendomsforvaltning

 • Frøya kommune
 • Frøya, Norge
Rådgiver - Konsulent Samfunnsutvikling

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 06.11.2017

Vil du gjøre noe spennende i en utfordrende jobb, for en kommune som opplever stor vekst? Frøya kommune med sine 5400 holmer og skjær gir en unik mulighet for å bo tett på naturen med fantastiske opplevelser, både sommer og vinter.

Frøya kommune søker etter en person i 100 % stilling med oppgaver delt mellom næringsrådgivning og eiendomsforvaltning. Stillingen ligger til teknisk avdeling og den som blir tilsatt rapporterer til teknisk sjef.

Som en av landets største oppdrettskommuner med 4950 innbyggere, sysselsettes mange i oppdrettsnæringen; i et inkluderende og levende lokalsamfunn med et kulturelt mangfold bestående av mer enn 20 nasjonaliteter. Øya byr på et spennende kulturliv, - vill, uberørt natur med unike fiskevær og trivelige folk. Sistranda er kommunesenter med kommuneadministrasjon, Helhetlig idrettspark og butikksentre.

Vi har et trygt, inkluderende og varmt oppvekstmiljø med full barnehagedekning og videregående skole.

Teknisk avdeling
Teknisk avdeling har ca. 50 årsverk fordelt på en rekke områder, blant annet forvaltning og utvikling av eiendom. Avdelingen har nylig blitt tillagt ansvar knyttet til næringsrådgivning. Frøya kommune opplever stor vekst på mange områder med stor tilflytting. I dette ligger det en rekke utfordring på å legge til rette for næringslivsutvikling og legge til rette for at tilstrekkelig areal blir gjort tilgjengelig for bygging av boliger og næringsbygg.


Arbeidsoppgaver

 • Utadrettet kontakt mot industri og næring i Frøya kommune
 • Kommunens hovedkontakt
  • Næringsliv
  • Frøya næringsforening
 • Delta i næringsrettede prosjekter
 • Forvaltning av kommunens eiendom
 • Praktisk gjennomføring knyttet til kjøp og salg av eiendom
 • Utvikling av næringsareal og areal for boligbygging
 • Strategisk eiendomsutvikling
 • Aktiv forvaltning av marine ressurser
 • Motivere til positiv organisasjonskultur i hele organisasjonen.

Ønsket kompetanse og egenskaper:

 • Relevant høyere utdanning. Realkompetanse og tilleggsutdanning vil bli vurdert og vektlagt.
 • Lang og bred erfaring innenfor eiendomsforvaltning og rådgivning mot næringsliv. Ved manglende erfaring kreves relevant fagsammensetning fra høyere utdanning.
 • Initiativrik og engasjert i møte med publikum og næringsliv

Vi tilbyr:

 • En spennende, krevende og utviklende jobb i et fagmiljø med høy kompetanse og store utfordringer. 
 • Et godt, trygt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Et nettverk for faglig og sosial kontakt.

Frøya kommune kan bidra med konkurransedyktig lønn i en kommune med godt omdømme.
For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med teknisk sjef Jomar Finseth, tlf. 950 67 989, jomar.finseth@froya.kommune.no

Søknadsfrist: 06.11.2017

Ansettelsesform

Fast

Søk nå