01/11/2017

Fastlegehjemmel Andenes legekontor sak 17/1149

  • Andøy kommune
  • Andøy, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Lege

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 08.12.2017

Vi har ledig en fastlegehjemmel ved Andenes legekontor for selvstendig næringsdrivende lege. Den ledige fastlegehjemlen har per i dag et listetak på1000 pasienter og har et godt pasientgrunnlag. Listestørrelse kan vurderes nærmere i samråd med søker. Hjemmel er ledig fra 01.03.18. 

Ettergivelse av studielån i henhold til lånekassen sine retningslinjer: 

https://www.lanekassen.no/nb-NO/Tilbakebetaling/Sletting-av-gjeld/Leger/

Om stillingen:
Andøy Kommune kan tilby arbeid i et ungt og flott miljø ved Andenes legekontor. I Andøy kommune er det seks fastlegehjemler og en turnuskandidat fordelt på to legekontor; et på Andenes og et i Risøyhamn, derav 4 hjemler tilhørende Andenes. Vi har kommuneoverlege ansatt i 50 % stilling. Kontoret på Andenes har 4,1 årsverk med hjelpepersonell, inkludert avdelingsleder. Vi tilbyr konkurransedyktige avtaler for deg som selvstendig næringsdrivende lege ved kommunalt legekontor med 0-løsning: Kommunen beholder basistilskudd og du beholder uavkortet egenandel og refusjon. 

Arbeidsoppgavene er varierte med kurativt arbeid, kommunal legevakt og legevakt i interkommunalt legevaktsamarbeid. Kommunen forbeholder seg retten til å kunne disponere inntil 7,5 t/u. til kommunale oppgaver. 

Krav til kompetanse:
- Norsk legeautorisasjon.
- Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering jf. nytt krav fra 01.03.17 (godkjent allmennlege).
- Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper kreves 
- Den som tilsettes må legge frem politiattest.
- Gode datakunnskaper

Ønskede kvalifikasjoner:
- Spesialist i allmennmedisin, godkjent allmennlege eller erfaring fra allmennpraksis.
- Bestått norsk turnustjeneste.
- Interesse for kommunehelsetjeneste.
- Evne til selvstendig arbeid, serviceinnstilling og evne til samarbeid.
- Kompetanse, erfaring og personlig egnethet vil vektlegges.

Andøy kommune kan tilby:
- Gunstige vilkår, særskilte rekrutteringstiltak for oppstartsåret 2018 kan vurderes. 
- Kommunalt legekontor med erfarent helsepersonell.
- Variert arbeid i et miljø bestående av fire leger.
- Tilrettelegging i forhold til mulighet for faglig oppdatering.
- Behjelpelig med å skaffe bolig og barnehage.

Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved gjennomført språktest 3 før evt. ansettelse.
Andøy kommune benytter per tiden System X journalsystem.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Søkere må oppgi minst to referanser. Originale dokumenter, attester og identifikasjon må forevises ved intervju/fremmøte.

For nærmere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt enhetsleder Helse og familie Jørn Vollan, tlf. 76 11 57 59 / 99 57 75 54, e-post: jorn.vollan@andoy.kommune.no.  

Benytt vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/andoy  Saksnr: 17/1149

Kontakt vårt publikumssenter for informasjon og veiledning. Tlf. 76 11 50 00. 

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå