03/11/2017

Fagkonsulent - Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester

 • Lillehammer kommune
 • Lillehammer, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 22.11.2017

Tildelingsenheten er det stedet innbyggerne skal henvende seg ved behov for helse - og sosialtjenester. Enheten har en tverrfaglig og helhetlig tilnærming til søkeren,  som grunnlag for vedtak og tildeling av tjenester. Tildelingsenheten er koordinerende enhet i Lillehammer kommune.

Lillehammer kommune skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming, kulturell og etnisk bakgrunn. Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement. 

Ifølge Offentlighetsloven § 25 kan søker bli offentliggjort, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkeren vil i så fall bli forspurt om dette. Attesterte kopier av vitnemål og attester kan legges elektronisk ved søknaden eller tas med ved et eventuelt intervju. 

Fagkonsulent - Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegging, vurdering, rådgivning, saksbehandling, vedtaksfatting og behandling av henvendelser fra kommunens innbyggere, øvrige tjenester og spesialisthelsetjenesten.
 • Koordineringsansvar i enkeltsaker.
 • Hovedarbeidsområdet er tildeling av pleie og omsorgstjenester.

Kvalifikasjoner

 • Tre årig helsefaglig høyskoleutdanning
 • Bred klinisk erfaring/god medisinskfaglig innsikt/rehabiliteringskompetanse
 • Ha grunnleggende kunnskap om lovgrunnlag og saksbehandling.

Personlige Egenskaper

 • God evne til å kommunisere og motivere mennesker i ulike livssituasjoner
 • Evne til å se muligheter og vektlegge mestring
 • God vurderingskompetanse
 • Kunne ta selvstendige vurderinger
 • Like å jobbe i team
 • Stor arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet og arbeidserfaring vil bli vektlagt slik at vi oppnår en variert kompetanse og erfaringsbakgrunn i teamet og i Tildelingsenheten samlet.
 • Fagkonsulenten må kunne disponere bil.

Vi tilbyr

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale.

Kontaktinformasjon

Ragnhild Bakken, Tjenesteområdeleder Tildeling, (+47) 91759656

Arbeidssted

Lillehammer

Ansettelsesform

Fast

Søk nå