03/11/2017

Arkitekt / Bygningsingeniør - Plan og bygning

 • Ålesund kommune
 • Ålesund, Norge
Ingeniør - Sivilingeniør

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 22.11.2017

Virksomhet Plan og bygning har til sammen 24 stillinger. Vi har kompetanse innen ingeniørfag, juss, arkitektur, landskapsarkitektur og naturforvaltning. Vi arbeider med plan- og byggesaksbehandling etter Plan- og bygningsloven i tillegg til mer overordnede planer som områdeplaner, kommuneplanens arealdel og transportplanlegging. Virksomheten har også viktige rådgivningsoppgaver overfor private aktører, andre kommunale virksomheter og rådmannen.

Vi søker nå etter ny medarbeider i 100 % fast stilling i seksjon byggesak.

Arbeidsoppgaver

 • Framlegging av byggesaker både administrativt og til politisk utvalg
 • Arbeidsformen vil være både selvstendig saksbehandling og arbeid i team både med plan- og byggesaksbehandlere

Kvalifikasjoner

 • Vi søker primært etter deg som har utdanning på masternivå innenfor relevante fagfelt, dvs. sivilarkitekt, sivilingeniør eller annen tilsvarende bakgrunn.
 • Også utdanning på bachelor-nivå innenfor disse fagfeltene, kombinert med relevant arbeidserfaring, kan være relevant.
 • Det er ønskelig med kompetanse / erfaring innen offentlig saksbehandling, men også utredningskompetanse fra privat eller offentlig virksomhet vektlegges.

Personlige egenskaper

 • Du bør kunne arbeide selvstendig og bidra til et positivt arbeidsmiljø og god kundebehandling.
 • Gode kommunikasjonsevner både internt og utad mot publikum og brukere av våre tjenester.
 • Søkere må ha god fremstillingsevne på norsk både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

 • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø med gode kolleger
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Kommunale ansettelsesvilkår, pensjonsordning og personalforsikring
 • Lønn etter avtale
 • Ålesund kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift

Kontaktinfo:

Ole Andreas Søvik - Plan- og bygningssjef - 70 16 26 21
Anne Laura Rasch Haugen - Overarkitekt - 70 16 26 27
Lars Roger Lundanes - Fagleder - 70 16 26 23

Ansettelsesform

Fast

Søk nå