06/11/2017

Sakshandsamar i barneverntenesta

  • Bremanger kommune
  • Bremanger, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 26.11.2017

Barnevernstenesta i Bremanger kommune har ledig ei fast 80% stilling som sakshandsamar.  

Vi søkjer etter ein person med utdanning som sosionom eller barnevernspedagog, men andre med relevant høgskuleutdanning kan og søkje.

Relevant erfaring er ein føremund.

Søkjar må ha førarkort. 

Den som vert tilsett skal i hovudsak arbeide innan barnevern, men oppgåver etter anna relevant lovverk er og aktuelt.

Ved tilsetjing må det leggast fram politiattest av nyare dato.

Den som vert tilsett må kunne nytte norsk munnleg og skriftleg.

Bremanger kommune kan tilby:

• God pensjonsordning og heildøgns forsikring.
• Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass.

Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista.

Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i søknadsteksten i søknaden. 

Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå