07/11/2017

2 Prosjektledere innen VA og overvann. Arkivsaknr. 17/13379

 • Tønsberg kommune
 • Tønsberg, Norge
Ledelse VAR - VVA - VVS

Stillingsbeskrivelse

tonsberg.jpg

SØKNADSFRIST: 04.12.2017

Stillingene vi ønsker besatt er èn prosjektleder i 100% fast stilling på hovedsakelig VA, og èn prosjektleder i 100% fast stilling på VA/overvann. Sistnevnte vil få hovedansvaret for overvannsprosjektet i sentrum og vil ha bred kontakt med publikum, riksantikvar og næringslivet med flere.

Tønsberg kommune Bydrift er ansvarlig for en rekke viktige funksjoner innen kommunen – blant annet vei, vann, avløp og overvann. Bydrift har til sammen 90 ansatte og holder til i Tønsberg rådhus, og på Kilen. Virksomheten har et godt fagmiljø med god kompetanse innen planlegging, prosjektutvikling og prosjektoppfølging. Kommunen har vedtatt en overvannsplan for sentrumsområdene som er utradisjonell og utfordrende.


Viktigste arbeidsoppgaver

 •  prosjektleder av VA-anlegg og evt. veianlegg
 •  prosjektleder overvannsprosjekt i sentrum
 •  utarbeidelse av konkurransegrunnlag
 •  oppfølging av økonomi og fremdrift i prosjekter
 •  engasjering og oppfølging av konsulenter
 •  byggeledelse og kontroll under utførelse
 •  utstrakt kontakt med publikum og næringsliv

Ønskede kvalifikasjoner

 •  relevant erfaring fra prosjektledelse innen VA-området
 •  relevant utdanning, helst ingeniør/sivilingeniør
 •  gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig
 •  økonomisk forståelse
 •  gode samarbeidsevner

Vi kan tilby

 •  en trygg og faglig interessant stilling
 •  et godt fagmiljø
 •  konkurransedyktige betingelser med gode pensjonsordninger
 •  fleksibel arbeidstid med gunstig sommertid
 •  frihet til å forme egen arbeidsdag

Spørsmål om stillingene kan rettes til

konstituert avdelingsleder VA-prosjekt
Bjørnar Sæther, telefon 905 49 404

Søknaden sendes elektronisk via vårt digitale søknadssenter

Søknadsfrist 04.12.2017

 Tønsberg kommune er en spennende, moderne og serviceorientert kommune med høyt aktivitetsnivå. En kommune som setter sine innbyggere i sentrum. Vår administrasjon er organisert i tjenesteproduserende virksomhet med resultatansvar og vide fullmakter. Det skjer mye i Tønsberg. Vi vil være på offensiven! Vi arbeider aktivt med kompetanseheving for våre ansatte og er i en rivende utvikling innen informasjonsteknologi. Vi søker etter medarbeidere som ønsker å bidra til service, kvalitet, teamarbeid og fleksibilitet. Om vi arbeider på trygg historisk grunn, er vi på jekt etter medarbeidere med nye tanker.

Ansettelsesform

Fast, Prosjekt

Søk nå