09/11/2017

Vi søker jurist – rådgiver til vergemålsstaben

 • Fylkesmannen i Finnmark
 • Vadsø, Norge
Juss

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 27.11.2017

Ved vergemålsstaben hos Fylkesmannen i Finnmark er det ledig en fast stilling som jurist fra 1. desember 2017.

Vergemålsstaben har ansvar for saksbehandling og forvaltning av vergemålsområdet. Stabens viktigste målgrupper er personer satt under vergemål i Finnmark, verger og pårørende.

Arbeidsoppgaver:

Som jurist hos oss får du brukt din juridiske kompetanse både som selvstendig saksbehandler og i samarbeid med andre fagfolk. Dine arbeidsoppgaver blir saksbehandling, tilsyn med verger, klagesaker, samtykkesaker og oppnevningssaker. Du skal også bidra i arbeidet med å rekruttere nye verger og følge opp nye og gamle verger. I tillegg får du arbeide med utviklingsoppgaver, kvalitetssikringsarbeid,veiledning og rådgivning – også innenfor det privatrettslige feltet.

Du blir del av et team på sju personer som samarbeider tett og der din kompetanse blir et viktig bidrag også internt. Vi jobber med rådgivning, veiledning og opplæring av verger, vergetrengende pårørende og samarbeidspartnere. Du får faglig sterke kollegaer som bryr seg om jobben sin.

Hos oss får du kontakt med de andre fylkesmennenes fagmiljøer, muligheten til å reise rundt i Finnmark og en variert arbeidsdag med både rutineoppgaver og behandling av mer komplekse problemstillinger og utviklingsoppgaver. Du kan også få tildelt andre relevante arbeidsoppgaver hvis Fylkesmannen har behov for det.

Du finner mer informasjon om vergemål på vergemålsportalen: www.vergemal.no.

For å bli vurdert må du:

 • Ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap

 • Beherske norsk godt både skriftlig og muntlig

Vi ønsker at du har:

 • Relevant praksis og kjennskap til offentlig forvaltning

 • Evne til å kommunisere godt og er serviceinnstilt

 • Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe godt selvstendig

 • Evne til å ta initiativ, er løsningsorientert og produktiv

Kunnskap i samisk språk og kultur er et fortrinn.

Vi tilbyr:

 • Lønn som rådgiver i stillingskode 1434, fra kroner 443.900,- til 508.800 (tilsvarende lønnstrinn 51-59) i Statens lønnsregulativ etter kvalifikasjoner.
 • Kontor på Statens hus i Vadsø med fin utsikt over byen og Varangerfjorden
 • Hjelp til å finne et sted å bo
 • Fleksibel arbeidstid
 • Treningsrom, vill og vakker Varangernatur og trening i arbeidstida
 • Mulighet for å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv

Fylkesmannen kan dekke flytteutgifter etter nærmere avtale.

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Statens pensjonskasse har en av de beste pensjonsordningene i Norge, med mulighet for gunstig boliglån og forsikring. Prøvetiden i staten er 6 måneder.

For Finnmark gjelder nedskrivning av studielån med inntil 25.000,- i året og lavere personskatt, les mer på www.tiltakssonen.no.

Sjekk www.fylkesmannen.no/finnmark for mer info om Fylkesmannens oppgaver, www.facebook.com/FylkesmannenFI for statusoppdateringer og bilder av hva vi faktisk gjør og bloggen www.vds.no for å få vite mer om hvordan det er å leve og bo i Vadsø.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med leder av vergemålsseksjonen i Finnmark Ann-Karin Dahl Næss på telefon 78 95 03 03 eller 915 20 152.

Send søknad, CV og vitnemål via www.jobbnorge.no eller knappen "Søk nå" innen 27. november 2017.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas § 25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå