09/11/2017

100 % fast stilling som helsefagarbeider.

 • Nes kommune i Buskerud
 • Nes, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 30.11.2017

Hjemmebaserte tjenester yter helsetjenester i hjemmet, praktisk bistand og hverdagsrehabilitering.

Arbeidsoppgaver

Du vil i hovedsak utføre sykepleie og medisinsk oppfølging til hjemmeboende tjenestemottakere, med 2- delt turnus og arbeid 3. hver helg.  I perioder kan nattvakter påregnes.

Kvalifikasjonskrav

 • Norsk autorisasjon som sykepleier og/eller helsefagarbeider
 • Du må like utfordringer, tåle et høyt tempo og ha helse til å fylle stillingen.
 • Norsk førerkort
 • Er du fremmedspråklig må du ha bestått norskopplæring minimum nivå B2

Personlige egenskaper

 • Du liker å være med å bidra til gode utviklingsprosesser i samarbeid med kollegaer, bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Din personlige egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Hjemmetjenesten er et spennende og utviklende arbeidsfelt både innen sykepleiefaget, hverdagsmestring/rehabilitering og velferdsteknologi.
 • Du kommer til et trivelig arbeidsmiljø.
 • Fleksibel turnus.

Avlønning og betingelser

 • Tilsetting i.h.h.t. gjeldende lov- og avtaleverk. 
 • Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til tjenesteleder Margit Tvedt, tlf. servicetorget 32 06 83 00.

Søknad

Søknad og CV sendes til Nes kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen eller e-post postmottak@nes-bu.kommune.no

Ved tilbud om stilling er det er krav om godkjent politiattest, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Alle søknader behandles konfidensielt.  Hvis det blir aktuelt med intervju må attester og vitnemål tas med.

Søknadsfrist: 30.11.2017

Ansettelsesform

Fast

Søk nå