09/11/2017

VIRKSOMHET HELSE OG OMSORG - Re helsehus - Sykepleier (arkivsaksnr. 17/2335)

  • Re kommune
  • Re, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse

re.jpg
SØKNADSFRIST: 25.11.2017

Vi har ledig fast 80 % stilling som sykepleier ved Re helsehus, hvorav 50 % er natt på institusjonsomsorg og 30 % i bemanningsenheten. Tiltredelse 02.01.2018.

Søknadsfrist: 25.11.2017.
 

Re helsehus ble åpnet i 2015, og består av demensomsorg, omsorgsboliger, dagsenter, hjemmetjeneste, tjenestekontor, frisør, kjøkken, kafé, fysio- og ergoterapi og legetjenester. Vi legger stor vekt på å samarbeide i hele virksomheten, og har et aktivt kulturmiljø og musikkmiljø bl.a. i regi av vår kulturkoordinator.

Vi har interessante faglige prosjekter og et godt samarbeid med Re videregående skole og Høgskolen Sør-Øst.

Hovedarbeidsoppgaver for stillingen:

50% sykepleier natt, med arbeid p.t. hver 3. helg ved institusjonsomsorg, somatisk avdeling. Avdelingen består p.t. av tre enheter med 27 pasienter. I avdelingen er det langtid, korttid, rehabilitering og lindrende plasser.

30% av stillingen er i bemanningsenheten, og vil vesentlig være på kveld.

Kvalifikasjoner for stillingen:

  • Offentlig godkjent sykepleier.
  • Gode samarbeidsevner og villighet til å jobbe på tvers.
  • Evnen til å arbeide selvstendig.
  • Faglig dyktighet og gode IKT-kunnskaper.
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Lønnsvilkår:

Etter avtale.

Har du spørsmål?

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder for Institusjonsomsorg, Toril Råknes, tlf. 918 40 364. eller e-post: toril.raknes@re.kommune@re.kommune.no

Kopier av attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå