13/11/2017

Securityinspektør i fagavdelingen, securityseksjonen

 • Luftfartstilsynet
 • Bodø, Norge
Beredskap - Sikkerhet

StillingsbeskrivelseSØKNDASFRIST: 01.12.2017

Luftfartstilsynet har ledig stilling som securityinspektør i Security seksjonen. Luftfartstilsynet er inne i en spennende omstilling der arbeidsprosesser, metodikk og organisering er i endring. Luftfartstilsynet skal fortsatt ha en linjeorganisasjon, men med stor vekt på tverrfaglige prosesser og tverrfaglige team. 

Security seksjonen inngår i Fagavdelingen, som er en stor avdeling med 6 seksjoner innenfor alle fagområdene innen luftfart. Formålet med securityarbeidet er å beskytte den sivile luftfarten mot terror og andre ulovlige handlinger. Luftfartstilsynet har ansvaret for å forvalte Securityregelverket og føre tilsyn med det forebyggende securityarbeidet i norsk luftfart. Her hos oss får du mulighet til å jobbe med nasjonal sikkerhet på øverste nivå og å samarbeide med dyktige medarbeidere med høy fagkompetanse innen luftfartssikkerhet. 

Vi søker medarbeidere med relevant høyere utdanning, erfaring og gode samarbeidsegenskaper og som kan arbeide både selvstendig og i team.

Luftfartstilsynets kulturverdier er åpenhet, samarbeid, respekt og profesjonalitet. Vår nye medarbeider forutsettes å etterleve disse kulturverdiene.

Arbeidsoppgaver:

 • Godkjenne og føre tilsyn med securitysystemene i norsk luftfart
 • Planlegge, gjennomføre og følge opp inspeksjoner
 • Bidra til regelverksutvikling
 • Implementere og forvalte regelverk
 • Stillingen medfører også opplysnings- og veiledningsaktiviteter samt noe internasjonalt samarbeid
 • Generell saksbehandling

Kvalifikasjoner:

 • Du har relevant høyere utdanning. For kandidater med sterk og allsidig praksis fra det aktuelle fagområdet og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes
 • Du har erfaring fra securityrelatert arbeid fra sivil luftfart eller annet sikkerhetsrelatert arbeide
 • Du har revisjonserfaring
 • Du har erfaring fra regelverksarbeid
 • Du har god kjennskap til offentlig forvaltning
 • Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Sikkerhetsklarering er en forutsetning for fast ansettelse, og må kunne oppnås i prøveperioden

Personlige egenskaper:

 • Du kan arbeide selvstendig og nøyaktig
 • Du er initiativrik og løsningsorientert
 • Du er ansvarsbevisst og serviceinnstilt
 • Du kan lytte og formidle budskap på en enkel måte
 • Du er kontaktskapende og god på å samarbeide
 • Du har høy integritet og rolleforståelse
 • Du er utviklingsorientert og har evne til å omsette erfaringer til ny læring og forbedringer
 • Du må kunne representere Luftfartstilsynet på en profesjonell og tillitsvekkende måte utad, nasjonalt og internasjonalt med basis i Luftfartstilsynets kommunikasjonsstrategi
 • Du må kunne håndtere stor reiseaktivitet og høyt arbeidstempo

Språk:

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr:

 • Tiltredelse etter avtale
 • Faglige utfordringer med interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • Samarbeid med andre faggrupper i tverrfaglige prosesser og tverrfaglige team
 • Utviklingsmuligheter i et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Nødvendig opplæring i stilling
 • Lønn etter Statens regulativ som SKO 1434 rådgiver eller SKO 1364 seniorrådgiver avhengig av kompetanse, lønnsspenn fra kr. 605.000 - 661.700,-. Høyere lønn kan vurderes innenfor stillingens lønnsspenn for spesielt kvalifiserte søkere
 • Fra lønnen trekkes 2 prosent pensjonsinnskudd
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Treningsrom i kontorbygget i Bodø
 • Parkeringsgarasje
 • Kantine
 • Gunstig pensjons- og forsikringsordning gjennom statens pensjonskasse
 • Opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlig selv om søkerne har bedt om unntak fra offentlighet. Dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke blir tatt til følge, får søkeren varsel om dette
 • Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Som IA-virksomhet vil arbeidsplassen om nødvendig bli lagt tilrette for personer med nedsatt funksjonsevne
 • Den som tilsettes må videre godta endringer i organisasjonstilknytning, tjenestested, arbeids- og ansvarsområde som følge av eventuelle omorganiseringer
 • Arbeidstaker i Luftfartstilsynet kan ikke benytte rettigheter fra tidligere arbeidsgivere, dersom disse rettighetene er i strid med Luftfartstilsynets interesser

Kontaktinfo:

Jørgen Ingebrigtsen
Seksjonssjef
98261662

Ansettelsesform

Fast

Søk nå