04/12/2017

Assisterende avdelingsleder Pleie og omsorg

  • Trøgstad kommune
  • Trøgstad, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Ledelse

Stillingsbeskrivelse

trogstadkommune_top.jpg
SØKNADSFRIST: 15.12.2017

Virksomhet Pleie og omsorg søker assisterende avdelingsleder i 100% stilling i Hjemmetjenesten fra medio februar 2018.

Arbeidsområder

Ansvar for sykepleiefaglige oppgaver
Samarbeid med andre fagpersoner
Samarbeid med andre institusjoner
Tett samarbeid med pårørende
Tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten og Helsehuset
Delta i utviklingsarbeid
Delta på nettverksmøter
Stedfortreder for avdelingsleder
Oppfølging av rutiner

Assisterende avdelingsleder i Hjemmetjenesten har også rollen som pasientkoordinator.

Kvalifikasjoner

Offentlig godkjenning som sykepleier
Minimum 2 års erfaring som sykepleier
Ønskelig med erfaring fra primærhelsetjenesten
Gode datakunnskaper
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Spesielle krav

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges før ansettelse i stillingen.

Vi legger vekt på

Kvalitet og kompetanse
Godt humør
Faglig engasjement
Evne til samarbeid og fleksibilitet
Personlig egnethet

Vi tilbyr

En organisasjon i utvikling
Trivelig og godt arbeidsmiljø
Intern opplæring
Individuell opplæring i fagprogrammet Gerica
Turnusprogram Gat som kan adm. fra egen PC
Gode utviklingsmuligheter gjennom faglig veiledning og kurs/utdanning
Gratis tilbud i svømmehall
Bedriftsavtale med treningssenter
God tjenestepensjonsordning gjennom KLP
Trøgstad kommune er en IA bedrift

Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk.

Søknad sendes

Søknad sendes elektronisk via vår nettside www.trogstad.no. Ved spørsmål rundt elektronisk søknad, ta kontakt med kommunens Servicetorg på tlf. 69 68 16 00. Kopi av vitnemål og attester bes tatt med til et eventuelt intervju.

Velkommen om søker!

Kontakter

Navn: Sissel Røen Ytrehus
Tittel: virksomhetsleder Pleie og omsorg
E-post: sissel.roen.ytrehus@trogstad.kommune.no
Mobil: 92426068

Ansettelsesform

Fast

Søk nå