06/12/2017

Vikariat ergoterapeut 60% stilling

  • Fet kommune
  • Fet, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 19.12.2017

Stillingen er organisert i kommunens ergo/fysioterapiavdeling. Vi er idag 4 fysioterapeuter og 2 ergoterapeuter. Tjenesten setter inn tiltak for å forebygge funksjonstap, ivareta og forbedre brukernes funksjonsevne og øke livskvaliteten gjennom trening, veiledning og evt. hjelpemidler, samt medvirke til tiltak som fremmer aktivitet og deltakelse.
Fet kommune har som mål at alle skal bo hjemme så lenge som mulig og vi er viktige aktører for å nå det målet.

Arbeidsoppgaver/arbeidsområder


Stillingen innehar varierte oppgaver innen rehabilitering, opptrening og hjelpemiddelformidling

- Kartlegging av funksjon og behov
- ADL-trening og funksjonstrening
- Formidling av hjelpemidler
- Tilrettelegging av bolig

Nødvendig kompetanse


- Autorisasjon som ergoterapeut

Vi ønsker om mulig også erfaring fra rehabiliteringsarbeid, opptrening og ADL, samt hjelpemiddelformidling.
Praksis fra kommunehelsetjenesten er også en fordel

Nødvendige personlige egenskaper


Vi ønsker en utadvendt, fleksibel, løsningsorientert, kontaktskapende person med god samarbeidsevne.
Godt humør ønsker vi også.

Vi kan tilby

Trivelige arbeidskollegaer med fokus på godt arbeidsmiljø
God pensjonsordning
Fri gruppelivs- og yrkesskadeforsikring

Informasjon om stillingen

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges før ansettelse
Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler
Iflg. Offentleglova §25 skal det tungtveiende grunner til å skjerme søkere fra offentlig søkerliste

Søknad sendes

Vi har elektronisk søknadsbehandling

Kontakter

Navn:  Gøril Stensrud
Tittel: Enhetsleder
E-post: goril.stensrud@fet.kommune.no
Arbeid: 97606284  

Navn: Heidi Katrine Åleskjær
Tittel: Ergoterpaeut
E-post: heidi.katrine.aleskjaer@fet.kommune.no
Arbeid: 97606295


Søk nå