15/12/2017

Rådgiver/seniorrådgiver ved seksjon nordområdene i Tromsø

  • Statens Strålevern
  • Tromsø, Norge
Rådgiver - Konsulent

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 19.01.2017

Vi ønsker ikke henvendelse fra telefonselgere.

Rådgiver/seniorrådgiver ved seksjon nordområdene i Tromsø - vikariat t.o.m. 30.11.2018Tromsø


Statens strålevern
Statens strålevern holder til i trivelig lokaler på Østerås, i Tromsø og Sør-Varanger. Vi har varierte og spennende oppgaver innen beredskap, sikkerhet, medisin, helse og miljø. Etaten består av fire avdelinger og har ca. 125 ansatte. Statens strålevern er en inkluderende arbeidslivsbedrift.  

Avdeling sikkerhet, beredskap og miljø
Avdelingen har ansvar for forvaltning av forurensingslovens bestemmelser på radioaktiv forurensning, radioaktivt avfall og i henhold til atomenergiloven. Avdelingens arbeid omfatter rådgivning og tilsyn med virksomheter. Arbeidsoppgavene i avdelingen innbefatter et bredt internasjonalt engasjement og inkluderer bl.a. oppfølging av internasjonale konvensjoner på miljø- og atomsikkerhetsområdet. Avdelingen har også oppgaver knyttet til den nasjonale atomberedskapen, herunder sekretariat og ansvar for Kriseutvalget for atomberedskap. Avdelingen driver også FoU virksomhet innen våre fagområder. Avdelingen er delt i fire seksjoner.

Seksjon nordområdene
har hovedoppgaver innen beredskap og overvåkning i nord, deltagelse i FoU samarbeid i Framsenteret og regionalt norsk-russisk miljø- og beredskapssamarbeid. Seksjonen er lokalisert på Framsenteret i Tromsø og ved NIBIO Svanhovd i Sør-Varanger.

Om stillingen
Vi kan tilby arbeidsoppgaver innen forsknings- og utviklingsprosjekter med fokus på beskyttelse av miljøet ved radioaktiv forurensning, radioøkologi, naturlig stråling, samt atomberedskap. Seksjonen arbeider med miljøovervåkning både nasjonalt og internasjonalt og har ansvaret for det norsk-russiske miljøovervåkningsprogrammet.

Arbeidet vil omfatte alle deler av forskningen fra feltarbeid/datainnsamling via systematisering til resultatrapportering og publisering, samt informasjonsarbeid og beredskapsarbeid overfor berørte grupper innen befolkning og næringsvirksomhet. Deltagelse i avdelingens øvrige arbeidsoppgaver må påregnes.

Kvalifikasjoner
For stillingen kreves høyere utdanning (mastergrad eller tilsvarende) helst naturvitenskapelig innen fysikk, kjemi, biologi, miljøstudier og/eller strålevern og beredskap. Relevant faglig erfaring innen radioaktivitet og strålevern er ønskelig. Søkeren må ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk, helst også på norsk/skandinavisk. Gode samarbeidsegenskaper og evne til å arbeide selvstendig vektlegges. Det er en fordel med erfaring fra internasjonalt samarbeid.

Det vil også være en stor fordel om søkeren har erfaring fra laboratoriearbeid (gammaspektrometri, radiokjemi eller analytisk kjemi).

Vi tilbyr
Lønn etter Statens regulativ som rådgiver SKO-1434, kr. 474.700-569.000 eller seniorrådgiver SKO-1364, kr. 569.000 - 623.900 avhengig av kvalifikasjoner.

Arbeidssted: Statens stråleverns nordområdeseksjon ved Framsenteret i Tromsø. 
Søknadsfrist 19. januar 2018.
Søknaden merkes: 12/17 (69)

Tiltredelse: snarest

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til seksjonssjef Inger Margrethe Eikelmann, tlf. 67 16 26 80 eller mobil 90557894. Ytterligere opplysninger om Statens strålevern finnes på vår nettside www.nrpa.no 

Ansettelsesform

Vikariat

Søk nå