19/12/2017

Førsteamanuensis: nordisk litteraturvitenskap og nordisk språkvitenskap

  • Nord universitet
  • Bodø, Norge
Høgskole - Universitet

StillingsbeskrivelseFørsteamanuensis i nordisk litteraturvitenskap - Nord universitet - Søknadsfrist: 19. januar 2018 

Ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning, studiested Bodø, er det ledig stilling som førsteamanuensis i nordisk litteraturvitenskap. Dersom det på grunn av manglende søkertilfang eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å tilsette i fast stilling som førsteamanuensis, kan det bli aktuelt å tilsette fast i stilling som førstelektor.Fagmiljøet ved Nord universitet er fordelt på flere studiesteder, så samarbeid mellom vitenskapelig ansatte ved fakultetet uansett geografisk ...

Les mer og søk stillingen her

Førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap - Nord universitet - Søknadsfrist: 19. januar 2018 

Ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning, studiested Bodø, er det ledig stilling som førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap.Fagmiljøet ved Nord universitet er fordelt på flere studiesteder, så samarbeid mellom vitenskapelig ansatte uansett geografisk plassering er viktig.Profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid er prioritert ved fakultetet, og lærerutdanningsprofilen er sentral i norskstudiene ved Nord universitet. Den som tilsettes, bør være innstilt på å ...

Les mer og søk stillingen her

Ansettelsesform

Fast

Søk nå