15/12/2017

Pedagogisk-psykologisk rådgiver - Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

  • Ålesund kommune
  • Ålesund, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 21.01.2018

100 % fast stilling ledig for snarlig tiltredelse. 

Stillingen som ped.psyk rådgiver er knyttet til PP-tjenestens grunnskoleteam. Arbeidet vil i hovedsak være knyttet til barn og unges opplæring og utvikling, samt arbeid med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. I tillegg til forvaltningsarbeid og sakkyndighet, vil stillingen medføre oppgaver knyttet til Opplæringslovens §9A og arbeid med utvikling av et trygt og godt læringsmiljø. Deler av arbeidet vil foregå ute i skoler og evt. barnehager.

Arbeidsoppgaver

Tjenestens arbeidsoppgaver på grunnskoleområdet er hjemlet i Opplæringsloven §5.6 og vil omfatte: 
- organisasjons og utviklingsarbeid sammen med skoler og evt. barnehager med vekt på tidlig innsats, tilpasset opplæring og trygt og godt læringsmiljø . 
- Utarbeiding av sakkyndige vurderinger for elever med særlige behov. Det legges særlig vekt på å utvikle gode individuelle opplæringstiltak innenfor rammen av tilpasset opplæring. Dette gjøres i dialog med elever, lærere og foresatte der veiledning inngår naturlig i prosessen. 
- Rådgivning og veiledning til skoler.

Kvalifikasjoner

Relevant utdanning fra universitet/ høyskole - fortrinnsvis profesjonsstudiet/ mastergrad innenfor fagområdene psykologi/spesialpedagogikk/pedagogikk/ pedagogisk-psykologisk rådgivning, gjerne med erfaring og kompetanse fra grunnleggende opplæring på barnetrinn og ungdomstrinn. 
Søkere med annen, relevant høyere utdanning kan bli vurdert. 
Vi ser etter søkere med utdanning og erfaring innen grunnleggende lese og skriveopplæring, tilpasset opplæring, spesialpedagogikk, lese og skrivevansker, matematikkvansker og atferdsproblematikk. 
Vi søker etter en person med erfaring i bruk av konfliktløsiningsmetodikk og læringsmiljøutvikling. 
Det er en fordel om søker har erfaring fra arbeid med ART/sosial kompetanse og KAT-kassen. 
Det er ønskelig at søker er LOGOS sertifisert. 
Det er ønskelig med testteoretisk kompetanse.

Personlige egenskaper

PPT ønsker å rekruttere utviklings- og samarbeidsorienterte medarbeidere som har erfaring fra teamarbeid og som har god kommunikativ kompetanse. 
Referanser og erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver. 
Personlig egnethet og god arbeidskapasitet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Variert og spennende arbeid i en stabil og kompetent fagstab. Etablerte rutiner for etter- og videreutdanning i tråd med pålagte oppgaver, samt intern opplæring og veiledning i arbeidet. 
Lønn etter avtale. 
Virksomheten har kontorlokaler i Ålesund rådhus. 
PP-tjenesten er organisert i tre team på områdene barnehage, grunnskole og videregående opplæring med til sammen 23 fagstillinger fra 2018. 
I tillegg har virksomheten et tverrsektorielt team som jobber med saker knyttet til trygge og gode læringsmiljø, et merkantilt team og virksomhetsleder. 
Tjenestens visjon er "sammen om læring og utvikling". 

Virksomheten har kontorlokaler i Ålesund rådhus. Det stilles krav om egen bil i arbeidet - dekning etter statens satser.

____________________________________________________________________

100 % stilling, årsvikariat ledig for snarlig tiltredelse med varighet til 28.02.19. 

Årsvikariat er knyttet til PP-tjenestens grunnskoleteam. 
Arbeidet vil i hovedsak være knyttet til barn og unges opplæring og utvikling, samt arbeid med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. I tillegg til forvaltingsarbeid og sakkyndighet, vil stillingen medføre oppgaver knyttet til Oppl.lovens §9A og arbeid med utvikling av et trygt og godt læringsmiljø. Deler av arbeidet vil foregå ute i skoler og evt.barnehager.

Arbeidsoppgaver

Tjenestens arbeidsoppgaver på grunnskoleområdet er hjemlet i Opplæringsloven §5.6 og vil omfatte: 
- organisasjons og utviklingsarbeid sammen med skoler og evt. barnehager med vekt på tidlig innsats, tilpasset opplæring og trygt og godt læringsmiljø . 
- Utarbeiding av sakkyndige vurderinger for elever med særlige behov. Det legges særlig vekt på å utvikle gode individuelle opplæringstiltak innenfor rammen av tilpasset opplæring. Dette gjøres i dialog med elever, lærere og foresatte der veiledning inngår naturlig i prosessen. 
- Rådgivning og veiledning til skoler.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter pedagog/lærer/ped.psyk rådgiver med erfaring og kompetanse fra grunnleggende opplæring på barnetrinn og ungdomstrinn, eller person med mastergrad innenfor tjenestens fagområder. 
Søkere må kunne vise til gode evner innen norsk muntlig og skriftlig språkføring. 
Vi ser etter søkere med utdanning og erfaring innen grunnleggende lese og skriveopplæring, tilpasset opplæring, spesialpedagogikk, lese og skrivevansker, matematikkvansker og atferdsproblematikk. 
Det er en fordel om søker har erfaring fra arbeid med ART/sosial kompetanse g KAT-kassen. 
Det er ønskelig at søker er LOGOS sertifisert.

Personlige egenskaper

PPT ønsker å rekruttere utviklings- og samarbeidsorienterte medarbeidere som har erfaring fra teamarbeid og som har god kommunikativ kompetanse. 
Referanser og erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver. 
Personlig egnethet og god arbeidskapasitet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Variert og spennende arbeid i en stabil og kompetent fagstab. 
Etablerte rutiner for etter- og videreutdanning i tråd med pålagte oppgaver, samt intern opplæring og veiledning i arbeidet. 
Lønn etter avtale. 
Virksomheten har kontorlokaler i Ålesund rådhus. 

PP-tjenesten er organisert i tre team på områdene barnehage, grunnskole og videregående opplæring med til sammen 23 fagstillinger fra 2018. I tillegg har virksomheten et tverrsektorielt team som jobber med saker knyttet til trygge og gode læringsmiljø, et merkantilt team og virksomhetsleder. 
Tjenestens visjon er "sammen om læring og utvikling". 

Virksomheten har kontorlokaler i Ålesund rådhus. Det stilles krav om egen bil i arbeidet - dekning etter statens satser.

Søk vikariatet her.

____________________________________________

Kontaktinfo:
Svein Ola Lillestøl
Virksomhetsleder
70 16 25 01/950 84 371

Ansettelsesform

Fast, Vikariat

Søk nå