27/12/2017

Idrettskonsulent 50% stilling 2. gangs utlysning

  • Halden kommune
  • Halden, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Rådgiver - Konsulent

Stillingsbeskrivelse

haldenkommune_top.jpg

SØKNADSFRIST: 18.01.2018

Stillingen er plassert i enhet for kultur og idrett. Det er ca 27 ansatte i enheten. Virksomheter som er underlagt kultur er bibliotek, kulturskole, ungdomstilbud, Brygge kultursal samt ansavrs for tilrettelegging for kulturvirksomhet i Halden kommune. 
Idrettskonsulenten skal forholde seg til lag og foreninger. I tilllegg samarbeide med Halden idretsråd.

 

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Saksbehandling for politiske utvalg
Utredning av anleggsbehov og prosjekter innen idrettsområdet
Oppfølging av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet
Saksbehandling og oppfølging av spillemiddelsøknader/-prosjekter
Tverrfaglige prosjekter
Kontakt med lokale lag og foreninger
Oppfølgning og samarbeid med Halden Idrettsråd.

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

Erfaring med saksbehandling innen offentlig sektor
Bred kunnskap til offentlig forvaltning. 
Bachelorgrad i idrett med fagene idrett, administrasjon og ledelse
Ønskelig med mastergrad i idrett og friluftsliv
Erfaring fra prosjektarbeid
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Fleksibel, ha omstillingsevne og omstillingsvilje.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet tillegges stor vekt
Bred kunnskap til offentlig forvaltning. 
Du tar initiativ og trives med å jobbe både selvstendig og i team. Du har stor arbeidskapasitet, og er opptatt av å se 
løsninger og skape muligheter. 
Som person er du utadvendt og opptatt av å skape gode relasjoner og samhandling både internt og eksternt. Du er strukturert og kan arbeide systematisk med oppgaver over tid og se kreative løsninger.

 

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.
Pliktig medlemskap i Halden kommunale pensjonskasse med 2% innskudd
Betingelser for øvrig i henhold til gjeldende lov og avtaleverk. 

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling".

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Kontakter
Stein Wilhelmsen
Enhetsleder
E-post stein.wilhelmsen@halden.kommune.no 
Mobil 41547263

Ansettelsesform

Fast

Søk nå