27/12/2017

Sykepleiere søkes til enhet sykehjem

  • Halden kommune
  • Halden, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse

haldenkommune_top.jpg
SØKNADSFRIST: 01.03.2018

Vil du bli med oss inn i en spennende fremtid?

- Solheim senter, et sykehjem tilrettelagt for personer med demens totalt 46 plasser 
- Iddebo sykehjem, består av en korttidsavdeling og en langtidsavdeling totalt 40 plasser 
- Karrestad sykehjem og eldresenter, 15 plasser tilrettelagt for personer med demens og 30 plasser for somatisk langtidspasienter. 

Vi satser i stor grad på kompetanse, myndig gjorte medarbeidere og et godt arbeidsmiljø. Vi ønsker oss fornøyde medarbeidere som kan bruke å utvikle sin kompetanse sammen med et tilretteleggende og synlig lederskap. Enheten har fag og kvalitetsrådgiver og trivselskoordinator tilknyttet, samt mange frivillige. Vi satser stort på en aktiv omsorg.

Beskrivelse av arbeidssted

Karrestad Sykehjem er et sykehjem for personer med demens, det er en liten enhet med 15 plasser/rom. Vi er et aktivt sykehjem med dyktige medarbeidere. Avdelingen har egen sykehjemslege. Vi har behov for å kunne utøve somatisk behandling på faglig og kvalitativt godt nivå. Vi ønsker å styrke vår avdeling med flere sykepleiere, gjerne spesialsykepleiere som bidrar til utvikling for å møte dagens og fremtidens utfordringer.

 

Vi har følgende stillinger ledige ved Karrestad sykehjem:

-Sykepleier 2 x 100 % fast ledig fra juni 2018. 
-Sykepleier 70 % fast stilling ledig fra d.d.

Vi innkaller fortløpende til intervju.

Vi tilbyr:

-Faste stillinger, med turnus og 3 hver helg
-Lønnskompensasjon for etter og videreutdanning
-Mulighet for videreutdanning
-Tilrettelagt for etisk refleksjon i hverdagen, alle avdelinger
-Deltakelse i utviklingsprosjekter, med god veiledning fra fag og kvalitetsrådgiver, samt forsker som er tilknyttet enheten.
-Vi satser på internundervisning og gode tverrfaglige/etatlig nettverk 

Vi søker:

-Autoriserte sykepleiere, gjerne med etter- og videreutdanning
-Faglig engasjement og evne til samarbeid
-Gode bidragsytere til et positivt arbeidsmiljø
-Menn oppfordres til å søke

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

For mer opplysninger om Enhet Sykehjem se kommunens hjemmeside http://halden.kommune.no/kontakt/enheter/Sider/Sykehjem%20-%20enhet.aspx

For ytterligere informasjon kontakt enhetsleder Anniken Nilsen, mobil +47 412 724 41, www.anniken.nilsen@halden.kommune.no

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling".

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Kontakter
Anniken Nilsen
Enhetsleder enhet sykehjem
E-post Anniken.Nilsen@halden.kommune.no 
Mobil 41272441

Jane Anita Hammerstad
Avdelingsleder
E-post anita.hammerstad@halden.kommune.no 
Mobil 47457585

Ansettelsesform

Fast

Søk nå