04/01/2018

Leder fagavdeling for oppvekst, utdanning og kultur

 • Lillehammer kommune
 • Lillehammer, Norge
Ledelse

Stillingsbeskrivelse

su9cqm8v4r7bkm4y1uuf.jpg
SØKNADSFRIST: 31.01.2018

100 % fast stilling som Leder for fagavdeling sektor oppvekst, utdanning og kultur. 

Stillingen inngår i sektorens ledergruppe. 

Sektoren omfatter tjenesteområdene Helsestasjon, Barnehage, Grunnskole, Barnevern, Lillehammer Læringssenter, NAV og Kultur. Sektoren ledes av kommunalsjef for oppvekst, utdanning og kultur. 

Sektorens visjon er «gode samordnede tjenester gir trygghet, kompetanse og livsmestring.» Vi søker medarbeidere med solide verdier og som tilfører oss ny kompetanse. 

Fagavdelingens hovedoppgave: 

• Legge til rette for tverrfaglig samarbeid og utvikling 
• Avdelingen skal gi utviklings og forbedringsarbeidet kraft og framdrift 

Fagavdelingens hovedområder: 

 • Aktiv rolle i utvikling av målretta, samordna tiltak mellom to eller flere tjenesteområder 
 • Forebygging og tidlig intervensjon, barn/unge 
 • Koordinering/ samhandling i sektoren 
 • Samhandling med andre sektorer 
 • Tjenesteovergripende oppgaver som planarbeid mm 
 • Faglig og praktisk støtte for kommunalsjef for sektoren 

Avdelingen har ca 5 årsverk

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse av fagavdelingen
 • Prosessansvar for nytenking og tverrfaglig utvikling av sektoren
 • Systematisk arbeid for å nå sektoren og avdelingens mål
 • Faglig og praktisk støtte for kommunalsjef for sektoren
 • Tjenesteområdeovergripende planer

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra høgskole/universitet
 • Vi søker en leder som kan inspirere og motivere
 • Erfaring fra å lede utviklingsarbeider
 • Det er ønskelig med ledererfaring og lederutdanning
 • Kompetanse og erfaring fra arbeid med barn og unge
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Tydelig og trygg i lederrollen
 • Ha evne til å tenke strukturert og strategisk
 • Ha gjennomføringsevne
 • Ha evnen til å se helhet og sammenhenger
 • Kunne skaper gode resultater gjennom og sammen med andre
 • Er engasjert, romslig og lojal

Vi tilbyr

 • Gode forsikrings- og pensjonsavtaler
 • Faglig sterk og engasjert personal- og ledergruppe
 • Kompetent arbeidsmiljø
 • Personlig utvikling innenfor et bredt arbeidsfelt
 • Lønn etter avtale

Ansettelsesform

Fast

Søk nå