08/01/2018

Sjukepleiar, heimesjukepleien Svelgen

  • Bremanger kommune
  • Bremanger, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 28.01.2018

Det er ledig ei fast 100 % stillingar som sjukepleiar heimesjukepleien i Svelgen frå snarast.

Vi søkjer etter ein person som er offentleg godkjent sjukepleiar. 


Bremanger kommune:

• Nyttar løn som rekrutteringstiltak. 
• Har god pensjonsordning og heildøgns forsikring
• Kan hjelpe til å skaffe bustad og barnehageplass

Heimesjukepleia i Svelgen har sin base på Omsorgssenteret. Dette bygget sto ferdig i 2016, så vi arbeider i moderne omgjevnadar og har gode arbeidsforhold.

Vi arbeider i 2.delt årsturnus med arbeid kvar tredje helg, der det er ikkje natt-teneste. 
Her har medarbeidarane stor moglegheit til å få kunne påverke arbeids –og fritida si. 
Vi har fleire ressursteam, som ein kan fordjupe seg i. M.a. demens, palliativ omsorg, kreft, rehabilitering m.m. Vi har òg innført Kvardagsrehabilitering,.

Den som vert tilsett må kunne nytte norsk munnleg og skriftleg godt, og ha evne til å arbeide i team.

Søkjar må ha sertifikat i klasse B.

Den som vert tilsett må vise politiattest av nyare dato.

Du er velkomen som søkjar til eit godt fagleg arbeidsmiljø ilag med gode medarbeidarar!


Nærare opplysningar, ta kontakt med driftssjef Hilde Gretha Hauge tlf:95 98 93 10


Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista.

Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i søknadsteksten i søknaden. 

Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå