08/01/2018

Lærar ved Svelgen oppvekst

  • Bremanger kommune
  • Bremanger, Norge
Undervisning - Pedagogikk

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 19.01.2018

Svelgen oppvekst har ledig 2 vikariat i 100 % stilling f.o.m. 29.01.2018 - 31.07.18.


Fagynskjer: norsk, engelsk, samfunnsfag, KRLE, matematikk, naturfag og spesial pedagogikk. Søkjarar med anna fagkompetanse kan òg søkje.

 

Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista.

Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i søknadsteksten i søknaden

Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk.

Ansettelsesform

Vikariat

Søk nå