08/01/2018

Driftsleder Tekniske anlegg - Vann og avløp

 • Lillehammer kommune
 • Lillehammer, Norge
Bygg og anlegg Ledelse VAR - VVA - VVS Vedlikehold - Drift

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 25.01.2018

Vann og avløp er et eget tjenesteområde innenfor Sektor for by- og samfunnsutvikling, og omfatter den samlede drift, forvaltning og utbygging innenfor vann- og avløpssektoren i Lillehammer kommune. Vi har mange store og spennende oppgaver å løse innenfor fagområdet, blant annet skal vi bygge et nytt vannverk som skal tas i bruk i 2020. Tjenesteområdet Vann og avløp består totalt av 52 årsverk. 

Ved vår avdeling for Tekniske anlegg har vi behov for en driftsleder med god fagkunnskap om VA-tekniske anlegg. Driftsleder har faglig ansvar for drift- og vedlikeholdsgruppa som består av ti medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

 • Prioritering, planlegging og utførelse av drift og vedlikehold av tekniske anlegg
 • Arbeidsledelse av driftsoperatører, tilsyn på arbeidsplass
 • Utvikling og forbedring av arbeidsprosesser
 • Idriftsetting av nyanlegg
 • Iverksetting av tiltak ved akutte hendelser

Kvalifikasjoner

 • Teknisk fagskole eller tilsvarende, gjerne med tverrfaglig erfaring. Relevant praksis kan kompensere for formell utdanning.
 • God kunnskap om tekniske vann- og avløpsanlegg (vannverk, avløpsrenseanlegg, pumpestasjoner og høydebasseng) er et krav
 • Erfaring med bruk av digitale verktøy er nødvendig
 • Ledererfaring vil bli tillagt vekt
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Løsningsorientert og evner å tenke helhetlig
 • Liker å skape resultater sammen med andre, men må også kunne arbeide selvstendig
 • Systematisk
 • Tydelig og beslutningsdyktig
 • Må kunne holde hodet kaldt i kritiske situasjoner
 • Må føle ansvar for - og bidra aktivt til - et godt arbeidsmiljø i drifts- og vedlikeholdsgruppa

Vi tilbyr

 • En spennende, allsidig og samfunnsnyttig jobb
 • Et hyggelig arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale / kvalifikasjoner
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Kontaktinfo:

Stian Rogstadmoen - Avdelingsleder Tekniske anlegg - 911 41 424 - stian.rogstadmoen@lillehammer.kommune.no 

Ansettelsesform

Fast

Søk nå