08/01/2018

Virksomhetsleder - Øyane sykehjem

 • Øyane sykehjem
 • Hundvåg, Stavanger, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Ledelse

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 31.01.2018

Øyane Sykehjem er et flott sykehjem med en unik beliggenhet på Hundvåg i Stavanger. Sykehjemmet eies og drives av en ideell stiftelse som har driftsavtale med Stavanger kommune. Vi har to somatiske avdelinger, rehab. avdeling, korttidsavdeling og skjermet avdeling for personer med demens. Totalt har vi 58 senger i tillegg til dagsenter for 14 brukere daglig. Sykehjemmet har fotpleier og frisør, samt eget solrom. Sykehjemmet hadde 67 årsverk pr. 01.01.17.

Arbeidsoppgaver 

 • lede, drifte og videreutvikle sykehjemmet slik at pasientene får helse- og omsorgstjenester av god kvalitet
 • fastsette og kommunisere tydelig mål for virksomheten
 • bidra til godt samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • ivareta en god kommunikasjon med pasienter og pårørende
 • rapportere til styret

Kvalifikasjoner 

 • 3-årig helsefaglig utdanning høyskole-/ universitet
 • autorisert sykepleier
 • videreutdanning på masternivå eller tilsvarende innen ledelse
 • erfaring med ledelse og budsjettstyring
 • dokumentert erfaring fra omstillingsarbeid og/ eller organisasjonsutvikling
 • ønskelig med erfaring som virksomhetsleder
 • kommunisere godt både skriftlig og muntlig
 • dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål
 • forståelse av regnskap og økonomi 

Utdanningsretning

 • Helsefag 

Utdanningsnivå

 • Master-/hovedfagsnivå
 • Bachelorgrad

Personlige egenskaper

Vi søker en utadvendt, tydelig, inspirerende og samlende person med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, samt evne til å bygge tillit og gode relasjoner. Du må være resultatorientert og god på gjennomføring, arbeide planmessig og strukturert, være åpen for ulike perspektiver og ha evne til refleksjon

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr:

 • gode muligheter for faglig utvikling
 • en interessant og spennende arbeidsplass.
 • gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • lønn etter avtale

Spørsmål om stillingen rettes til styreleder Olaug Tveit Pedersen på mob 913 82 124

Ansettelsesform

Fast

Søk nå