08/01/2018

Sjukepleiar Bremanger sjukeheim

  • Bremanger kommune
  • Bremanger, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse

bremangerkommune_top.jpg
SØKNADSFRIST: 28.01.2018

Ved Bremanger sjukeheim i Kalvåg er det ledig to faste 100% stillingar som sjukepleiar frå snarast.

 

Vi søkjer etter personar som:

  • er offentleg godkjente sjukepleiarar, gjerne og med relevant vidareutdanning.
  • har god samarbeidsevne og er gode på teamarbeid.
  • har gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg.

 Bremanger sjukeheim har fleksibel turnusordning, der dei tilsette i stor grad er med og påverkar når dei skal jobbe.

 Den som vert tilsett må legge fram politiattest av nyare dato.

Bremanger kommune: 

  • Nyttar mellom anna løn som virkemiddel
  • Har god pensjonsordning og heildøgns forsikring.
  • Kan hjelpe til å skaffe bustad og barnehageplass.
  • Gjev utfordrande og sjølvstendig arbeid.  

For nærare opplysningar, ta kontakt med driftssjef Anne Karin Svarstad, tlf. 95 98 29 44. 

Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista.

Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i søknadsteksten i søknaden. 

Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå