08/01/2018

Gruppesykepleier ved Eik sykehjem. Arkivsaknr.18/72

 • Tønsberg kommune
 • Tønsberg, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 28.01.2018

Det er ledig 100% fast stilling fra 12.03.2018.

Da vår dyktige gruppesykepleier søker nye utfordringer, søker vi etter hennes etterfølger.

Du vil ha faglig ansvar for drift av en langtidsavdeling i samarbeid med avdelingsleder.

Hovedarbeidsoppgaver

 • lage gode strukturer i samarbeid med avdelingsleder og medarbeiderne
 •  iverksette og følge opp implementering av tiltak i avdelingen i samsvar med vedtatte mål
 •  delegerte oppgaver fra avdelingsleder
 •  delegere oppgaver til andre profesjoner
 • ansvar for målsettinger og iverksette tiltak etter pasientens behov i elektronisk
 • pasientjournal.
 • avklare pasientens samtykkekompetanse.
 • sørge for gjennomføring av nødvendige risikovurderinger i henhold til pasientsikkerhet.
 • vurdere pasientens behov for kompetanse i det daglige.
 • sykepleiefaglige oppgaver.
 • ha fokus på å skape et godt miljø etter pasientens behov.
 • ha god kommunikasjon med pårørende, lege 

Kvalifikasjoner for stillingen

 • personlig egnethet; faglig oppdatert og tydelig sykepleiefaglig ledelse, evne til teamledelse
 • og delegering, gode samarbeidsevner, endringsvilje, tydelig kommunikasjon og evne til å
 • arbeide strukturert.
 • autorisasjon som sykepleier.
 • interesse og engasjement for personer med demens.
 • Interesse for fagutvikling og kvalitet.
 • evne til å tenke helhetlig, og se organisasjonen som en helhet.
 • være fleksibel, kreativ og ha evne til nytenkning.
 • bidra til god kommunikasjon med pårørende, lege og andre samarbeidspartnere.
 • beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • gode datakunnskaper.
 • videreutdanning i demens, geriatri eller psykiatri er en fordel, men ikke et krav. 

Vi kan tilby

 • et spennende fagfelt
 • et godt arbeidsmiljø
 • faglig utvikling
 • turnus med arbeid hver tredje helg, og ellers dagarbeid.
 • funksjonstillegg knyttet til stillingen.
 • gruppesykepleierstilling i langtidsavdeling med 15 pasienter.
 • utøve et godt medarbeiderskap
 • personlig egnethet
 • gode samarbeidsevner
 • digitale ferdigheter 

Tønsberg kommune kan tilby

 •  variert arbeid i positivt miljø
 •  tilsetting på vanlige vilkår. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning
 •  virksomhet: Sykehjemmene i Tønsberg, Eik Sykehjem
 •  tjenestested: Langtidsavdeling
 •  lønn etter gjeldende avtaler 

Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til

Ingunn Thoen, telefon 33 34 88 84, e-post: ingunn.thoen@tonsberg.kommune.no 

 

Ansettelsesform

Fast

Søk nå