08/01/2018

Undervisningsstilling i BIM-fag

  • Oppland fylkeskommune
  • Gjøvik, Norge
Undervisning - Pedagogikk

Stillingsbeskrivelse

fagskoleninnlandet_logo.jpg
SØKNADSFRIST: 31.01.2018

Fagskolen Innlandet drives av Oppland og Hedmark fylkeskommuner og er en av landets største offentlige fagskoler med ca. 1100 studenter og 60 lærere.

Skolen tilbyr studier innentekniske fag, helsefag, landbruksfag og økonomi- og ledelsesfag. Fagskolen har heltids, deltids og nettstøttede studietilbud.

Fagskolen Innlandet ligger på Campus Kallerud sammen med NTNU Gjøvik og flere innovative bedrifter. Fagskolen er en del av et større kompetansemiljø og samarbeider med næringslivet i området.

Skolen har moderne og trivelige lokaler, godt utstyrte undervisningsrom og egen kantine.

Fagskolen Innlandet har en kultur preget av gjensidig respekt, engasjement, optimisme, mot og vilje til kontinuerlig læring.

Vil du dele din kunnskap innen BIM med voksne studenter?

Undervisningsstilling i BIM
Sted Gjøvik

Bli kjent med Oppland fylkeskommune

Vil du være med å utdanne fagskoleingeniører som skal bygge landet for framtidige generasjoner?
Fagskolen Innlandet har ledig stilling som faglærer til vår BIM-utdanning.

Vi søker deg som

- Har variert erfaring fra prosjektering av tverrfaglige byggeprosjekter
- Lliker å undervise voksne studenter
- Er opptatt av samarbeid og tverrfaglighet
- Er ryddig og strukturert
- Har gode generelle datakunnskaper og erfaring fra bruk av 3D-modeleringsverktøy

Vi tilbyr

- Godt arbeids- og fagmiljø med støttende og utviklingsorienterte kolleger
- Fleksibilitet i arbeidstid og belastning
- Voksne og motiverte studenter
- Moderne lokaler med tidsriktige løsninger og utstyr
- Mulighet til faglig fordypning og faglig samarbeid
- Fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

- Fagskolen Innlandet har behov for å øke undervisningskapasiteten innen BIM-fag (bygningsinformasjonsmodellering)
- Inntil 100 % fast stilling

Arbeidsoppgaver

- Undervisning innen fagområdet BIM
- Delta i tverrfaglig lærerteam, både på Fagskolen Innlandet og i samarbeid med lokalt næringsliv og andre fagskoler på Østlandet
- Bidra til faglig utvikling og ajourhold av egen og skolens kompetanse innen fagfeltet

Ønskede kvalifikasjoner

- Vi søker medarbeidere med god og variert praksis  innen BIM, fortrinnsvis med formalkompetanse på minimum fagskolenivå med relevant erfaring, ingeniør-/bachelornivå eller tilsvarende.
- Mangel på pedagogisk utdanning kan kompletteres senere i samarbeid med skolen.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Om arbeidsgiveren

Fagskolen Innlandet er framtidsrettet, praktisk orientert og bruker mye ny teknologi i undervisningen. Vi utdanner ledere for framtidens næringsliv. Vi har tett kontakt med de ulike bransjene, noe som gir mulighet for faglig utvikling. 

Fagskolen Innlandet er landets største offentlige fagskole med nesten 1100 voksne studenter og 60 lærere. Skolen tilbyr studier innen tekniske fag, helsefag og økonomi- og ledelsesfag. Fagskolen har heltids-, deltids- og nettstøttede studietilbud. 

Fagskolen Innlandet ligger på Campus Kallerud sammen med NTNU Gjøvik og flere innovative bedrifter. Skolen har moderne og trivelige lokaler, godt utstyrte undervisningsrom og egen kantine. Skolen har en kultur preget av gjensidig respekt, engasjement, optimisme, mot og vilje til kontinuerlig læring.

Fagskolen Innlandet er eid og drevet av Hedmark og Oppland fylkeskommuner. Ansettelsesforholdet ligger hos Oppland fylkeskommune.

Kontaktperson
Trond Eftedal
Avdelingsleder
Telefon 905 26 744

Ansettelsesform

Fast

Søk nå