09/01/2018

Nestleder - Barneverntjenesten i Ås Kommune

  • Ås kommune
  • Ås, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Ledelse

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 26.01.2018

Vil du jobbe i vekstkommunen Ås?
Kommunen er i sterk vekst noe som gir oss mange muligheter i tiden fremover. Vi kan derfor by på spennende og utviklende oppgaver. Vi ønsker oss flere initiativrike og dyktige medarbeidere som tar ansvar og bidrar i løsningen av kommunens oppgaver.

Nestleder - Barneverntjenesten i Ås Kommune

Ås kommune har 1300 medarbeidere som arbeider sammen for å levere gode tjenester og bidra til å utvikle et godt lokalsamfunn.
Ås er vertskommune for Universitetet for miljø og biovitenskap. Kommunen ligger nær Oslo, sentralt i Follo.
Vi ønsker oss flere initiativrike og dyktige medarbeidere som tar ansvar og bidrar i løsningen av kommunens oppgaver.

Barneverntjenesten i Ås er organisert som en egen enhet i Helse- og sosialetaten. Tjenesten har til sammen 18 ansatte. Det arbeides med å målrette virksomheten, utvikle en effektiv organisasjon og tilrettelegge for kvalitet i det daglige arbeidet med barn og unge. Arbeidet vil være krevende, men representerer samtidig nye utfordringer i et miljø hvor faglig utvikling og kompetanseheving gis prioritet. Det er tilrettelagt for ekstern veiledning i tjenesten og muligheter for etter/videreutdanning.
Vi kan tilby en spennende arbeidsplass med tverrfaglig tilnærming og et godt arbeidsmiljø.

Nestleder - oppgaver:
• Stedfortreder i enhetsleders fravær.
• Ansvar for oppgaver som reguleres av FNs barnekonvensjon og Lov om Barneverntjenester.
• Organisere og lede det faglige utviklingsarbeidet – implementering av ny kunnskap og erfaring.
• Ta initiativ til kvalitative forbedringstiltak i tjenesteproduksjonen.
• Overordnet ansvar for den faglige oppfølgingen av saksbehandlingen – Lov om Barneverntjenester.
• Opplæring av ansatte i enheten – kompetanseheving.

Kvalifikasjoner:
• Bachelor i sosialt arbeid/treårig høgskoleutdanning i barnevern/sosialt arbeid evt. annen relevant utdanning fra høgskole eller universitet.
• Erfaring fra førstelinjetjeneste i barnevernet og veiledning.
• Etter/videreutdanning og erfaring fra lederoppgaver vil bli vektlagt.
• Erfaring i bruk av Familia – saksbehandlingssystem.
• Førerkort i klasse B.

Opplysninger om arbeidssted og stilling:

1 års vikariat.
Stillingen er midlertidig.

Hos oss får du:

• Muligheten til å arbeide i en kommune med stort samfunnsansvar.
• Faglig utvikling.
• Lønn etter avtale.
• Gode forsikrings- og pensjonsordninger, bl. a gruppelivs- og fritidsforsikring.

Den vi ansetter, må legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

Ås kommune er en IA- virksomhet og ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

I henhold til offentleglova kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli varslet.

Ås kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.

Ås kommune har 1600 ansatte som arbeider sammen for å levere gode tjenester og bidra til å utvikle et godt lokalsamfunn. Kommunen har ca. 20.000 innbyggere, og har størst forventet folkevekst med om lag 60 % fram mot 2040.Vi er vertskommune for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og ligger sentralt i Follo, nær hovedstaden.

Kontakt:
Olav Holstad
Enhetsleder barnevern
64962221
95939655

Silje Tangnes
Nestleder barnevern
64962219
95951898

Ansettelsesform

Engasjement

Søk nå