10/01/2018

Helsesøster 2.gangs utlysning (sak 17/2121)

 • Porsanger kommune
 • Porsanger, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 21.01.2018

Helsestasjonen i Porsanger er underlagt sektor for helse og omsorg, og har i dag 4 årsverk i tjenesten medregnet leder. Helsestasjonen i Porsanger har oppfølging av barn og ungdom i alderen 0 - 20 år,  oppfølging av bosatte flyktninger, vaksiner og annet forebyggende arbeid. Tjenesten har egen ressurs satt av til lavterskel oppfølging av bosatte flyktninger. Sammen med jordmortjenesten tilbyr helsestasjonen også lavterskeltilbudet helsestasjon for ungdom en dag pr. uke. Porsanger kommune har 4 grunnskoler som alle følges opp av helsestasjonen. For tiden har helsestasjonen et særskilt fokus på helsesøstertjeneste i videregående skole gjennom eget prosjekt. Helsesøster er underlagt ledende helsesøster.

Porsanger helsestasjon har ledig 100% fast stilling som helsesøster.

Krav til søker:

 • Offentlig godkjent sykepleier med videreutdanning som helsesøster
 • Førekort kl. B
 • Politiattest må fremlegges før tiltredelse

Sykepleiere inviteres også til å søke. Dersom vi ikke får søkere med helsesøsterutdanning, kan søkere med relevant utdanning og praksis bli vurdert for stillingen.

Arbeidsoppgaver:

 • Helsekontroller og vaksinering
 • Skolehelsetjeneste
 • Forebyggende helsearbeid
 • Delta i ansvarsgrupper og være koordinator
 • Dokumentasjon og journalføring

Vi søker etter:

Vi ønske en engasjert helsesøster som ser viktigheten av helsefremmende og forebyggende arbeid, tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid. Vi søker en person med gode samarbeidsevner som evner å skape tillit til brukere av tjenesten, ansatte og samarbeidende instanser. Vi mener også at det er viktig at du holder deg faglig oppdatert og er faglig trygg samt bidrar til kvalitetsforbedring og et godt arbeidsmiljø. I et lite fagmiljø er det også viktig for oss at du er løsningsorientert og fleksibel og har evne til å tenke helhet og ta egne beslutninger. Personlig egenskaper vil bli vektlagt.

Det vil gjennomføres intervju og referansesjekk av aktuelle søkere, og det bes om å oppgi minst 2 referanser i søknaden.

Vi kan tilby:

 • Godt arbeidsmiljø
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Nedskrivning av studielån
 • En tjeneste i utvikling
 • Lønn i henhold til tariffavtale
 • Behjelpelig med å skaffe bolig
 • Dekning av flytteutgifter

Nærmere opplysninger:

Fung. ledende helsesøster Jill-Trude Mikalsen tlf 93 41 95 79 eller e-post jill-trude.mikalsen@porsanger.kommune.no

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden, "søk nå".

Søknadsfrist:  21.januar

Ansettelsesform

Fast

Søk nå