10/01/2018

Lærar ved Hauge oppvekst

  • Bremanger kommune
  • Bremanger, Norge
Undervisning - Pedagogikk

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 15.02.2018

Ved Hauge oppvekst er Stasjonen barnehage med tre avdelingar og Hauge skule som er ein barne- og ungdomsskule  med 122 elevar. 

Vi har ledige inntil 4 stillingar som lærar i 100% for skuleåret 2018/2019. To av stillingane er faste.

Fagynskjer: Tysk, Norsk, Engelsk, Matematikk, Kunst og handtverk og spesialundervisning.
Søkjarar med anna fagkompetanse kan òg søkje.

Den som vert tilsett må i tillegg til faglege kunnskapar:
• Ha gode samarbeidsevner
• Vere tydeleg og motivert leiar i klasserommet
• Vere engasjert til det beste for elevane

Gode norskkunnskapar vert vektlagt.

Kontaktperson:

Driftssjef ved Hauge oppvekst Kåre Magne Moe, tlf. 959 82 948 

Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista.

Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i søknadsteksten i søknaden

Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå