10/01/2018

Prosjektingeniør VVA og Driftsoperatør VVA

  • Hadsel kommune
  • Hadsel, Norge
Ingeniør - Sivilingeniør VAR - VVA - VVS Vedlikehold - Drift

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 29.01.2018

Vi har ledig 100 % fast stilling som Prosjektingeniør VVA.

Om stillingen

I Hadsel kommune skal det gjennomføres en rekke større utbyggingsprosjekter innenfor VVA. 
Vi søker etter ingeniør med relevant utdannelse innen VVA.

Sentrale arbeidsoppgaver

- Prosjektledelse av VA prosjekter
- Anbuds utarbeidelse, forhandling, kontrahering og bestilling
- Prosjektering/oppfølging
- Framdriftsplanlegging med milepælsplaner
- Oppfølging av prosjekter/kontrakter/entreprenører
- Koordinering mot andre prosjekter
- Koordinering og involvering av fagansvarlige
- Koordinering/samarbeid kommunale og interkommunale prosjekter
- Økonomi og budsjettansvar for egen portefølje
- Bidra i videreutviklingen av virksomheten for fremtidige utfordringer

Krav til kompetanse

- Ingeniørhøgskole eller tilsvarende kompetanse (kan fravikes ved dokumentasjon av lang og relevant erfaring innen VA-faget).
- Førerkort klasse B

Ønskede kvalifikasjoner

- Erfaring innen VA-faget.
- Kunnskap om lover og forskrifter innen VA.
- Erfaring fra prosjektledelse
- Erfaring fra offentlig saksbehandling.
- God skriftlig og muntlig framstillingsevne.
- Utadvendt person med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr

- Konkurransedyktige betingelser
- Gode pensjons- og forsikringsordninger
- Utviklende og spennende stilling der få dager er like
- Et godt fagmiljø
- Etterutdanning etter avtale
- IA-avtale og bedriftshelsetjenester
- Flyttegodtgjørelse etter kommunens reglement
- Vi kan være behjelpelig med bolig og barnehageplass

Språkkunnskaper

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere
har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B2. (eller trinn 3 ved et universitet)

Intervju

Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.

Ansettelse

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk. Lønn etter avtale i forhold til
utdanning og praksis.

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.

Søknad sendes

Alle som søker må levere fullstendig søknad - også interne søkere eller om du har søkt på stilling i Hadsel kommune tidligere.

Er du intern søker?  Er du fast eller midlertidig ansatt, eller har arbeidet i Hadsel kommune etter oktober 2012 skal du ikke opprette ny bruker, men klikk "glemt passord" når du logger på for å skrive søknad.

Ved behov kontakt lønn/personalavdelingen for å registrere/endre din e-postadresse eller telefonnummer.

Dersom du har behov for hjelp med søknadsprosessen kan du kontakte kommunens service- og informasjonstorg på telefon 76 16 40 00

Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål. Disse må bringes med til evt. intervju. Dersom du har behov for hjelp til søknadsprosessen kan du kontakte kommunens service- og informasjonstorg på telefon 76 16 40 00.

Kontakter

Navn: Bjørn Atle B. Nilsen
Tittel: Fagleder plan og miljøavdeling
E-post: bjorn.nilsen@hadsel.kommune.no
Mobil: 95062798
Arbeid: 76164143

Navn: Christer Meland Anderssen
Tittel: Ingeniør
E-post: Christer.Meland.Anderssen@hadsel.kommune.no
Arbeid: 76164047

--------------------------------------

Det er ledig fast 100% stilling som Driftsoperatør VVA med tiltredelse snarest mulig.

Om stillingen

Stillingen som driftsoperatør innebærer i hovedsak arbeid innenfor vei-, vann - og avløpssektoren i kommunen, med arbeidsoppgaver primært innen drift og vedlikehold av kommunalt VA-anlegg og vegvedlikehold/brøyting.
Den som blir tilsatt må regne med å delta på vaktordning.

Avdelingen har administrasjon på Hadsel rådhus og har ansvar for fagområdene veg, vann og avløp, parker og kirkegårder og GIS-tjenester. Driftsavdelingen er lokalisert på Børøya.

Krav til kompetanse

Krav:
- Førerkort klasse BEC

Krav eller forplikte seg til å ta:
- Driftsoperatørkurs for VA
- Maskinførerbevis
- Andre relevante kurs

Ønskede kvalifikasjoner

- Fagbrev innen relevant fagområde er ønskelig
- ADK-1 sertifikat
- Allsidig og relevant praksis fra kommunal og/eller privat virksomhet

Vi vil vektlegge personlige egenskaper som:
- Gode kommunikasjonsevner
- Vilje og evne til både lagarbeid og selvstendig arbeid
- Kreativitet, målrettet og resultatorientert

Ansettelse

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.

Du må oppgi minimum to referanser (navn og kontaktinformasjon) i kompetanseregistreringen.

Intervju

Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.

Språkkunnskaper

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere
har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B2. (eller trinn 3 ved et universitet).

Søknad sendes

Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema.
Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet knyttet til aktuell stilling - se "ledige stillinger" www.hadsel.kommune.no.
Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. 
Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt.

Originale attester og vitnemål må bringes med til evt. intervju eller fremvises etter nærmere avtale.

Er du intern søker? Er du fast eller midlertidig ansatt, eller har arbeidet i Hadsel kommune etter oktober 2012 skal du ikke opprette ny bruker, men klikk "glemt passord" når du logger på for å skrive søknad.

Ved behov kontakt lønn/personalavdelingen for å registrere/endre din e-postadresse og/eller telefonnummer. Dersom du har behov for hjelp med søknadsprosessen kan du kontakte kommunens service- og informasjonstorg på telefon 76 16 40 00.

Kontakter

Navn: Christer Meland Anderssen
Tittel: Ingeniør
E-post: Christer.Meland.Anderssen@hadsel.kommune.no
Arbeid: 76164047

Navn: Terje Nikolaisen
Tittel: Driftsoperatør VVA - Teknisk sektor
E-post: Terje.Nikolaisen@hadsel.kommune.no
Mobil: 951 66 770
Arbeid: 951 66 770

Ansettelsesform

Fast

Søk nå