10/01/2018

Prosjektleder / ingeniør

 • Nannestad kommune
 • Nannestad, Norge
Bygg og anlegg Ingeniør - Sivilingeniør Ledelse

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 21.01.2018

Har du lyst til å være med og bygge, utvikle og rehabilitere Nannestad kommunes bygg-, eiendoms- og anleggsportefølje i årene som kommer? Er du kompetent, åpen og ærlig, og har du pågangsmot og godt humør? Da søker vi deg. 

Kommunal drift er en virksomhet i Nannestad kommune, med et bredt og variert spekter av oppgaver. Kommunal drift har for tiden 64 ansatte, og vi har ansvar for veg, vann, avløp, renovasjon og gebyrforvaltning, og drift, forvaltning og utvikling av kommunens bolig- og eiendomsmasse, prosjektledelse, m.m. 

Kommunestyret har vedtatt betydelige og spennende investeringer i kommende handlingsplanperiode, bl.a. utvidelse av skole- og barnehagekapasitet, utvikling og oppgradering av kommunehus/kulturhus og skolenes uteområder. Det skal planlegges ny sentrumsgate, svømmehall og det skal ses nærmere på behovet for administrasjonslokaler, bibliotek, omsorgsboliger, m.m. Investeringsporteføljen beløper seg til nærmere 290 mill. kroner de nærmeste 4 årene. I tillegg har kommunen behov for rehabilitering og vedlikehold av eksisterende bygningsmasse.

Til å være med i denne utviklingen trenger vi en dyktig prosjektleder med kompetanse til å finne gode løsninger, gjennomføre prosjekter og som har gode samarbeidsevner.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse/byggeledelse av bygge- og anleggsprosjekter fra og med planlegging til ferdigstillelse i tråd med kommunens bygg- og anleggsreglement
 • Rehabiliterings-/ombyggingsarbeider av eksisterende bygg
 • Saksbehandling, bl.a. utarbeidelse av behovsanalyser, konseptvalgutredning og forprosjektering med styringsdokument som skal legges fram til politisk behandling
 • Utarbeidelse av entreprisemodell og konkurransegrunnlag
 • Kontrahering av rådgivere, entreprenører og øvrige samarbeidspartnere
 • Koordinering med interne instanser i kommunen
 • Planlegge og lede samordningen/samhandlingen med og mellom aktørene
 • Prosjektgjennomføring iht vedtatte investeringsrammer
 • Oppfølging av eksterne prosjektledere ved innleie
 • Ansvar for økonomi, framdrift, kvalitetssikring og SHA/HMS på egne prosjekter
 • Oppfølging i garantitiden/reklamasjoner
 • Bidra til utvikling av interne rutiner, og til forbedring, forenkling og fornying av arbeidsprosesser
 • Andre oppgaver ved behov

Kvalifikasjoner

 • 3-årig teknisk høyskole eller teknisk fagskole med god og relevant praksis innen arbeidsfeltet
 • Relevant prosjektledererfaring eller kompetanse
 • God økonomiforståelse
 • Kunnskap om regelverk og forskrifter innenfor relevante fagfelt
 • God på kommunikasjon og samhandling, og har gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
 • Førerkort (klasse B). Det forutsettes at det stilles privat bil til disposisjon i tjenesten.

Egenskaper

 • Strukturert, ryddig, løsningsorientert og selvstendig
 • Opptatt av arbeidsfeltet, flink til å lede seg selv og med en høy gjennomføringsevne
 • Fokus på gjennomføring i tråd med gjeldende regelverk og forskrifter
 • Gode samarbeidsevner og rolleforståelse
 • Har motivasjon til å tilegne seg nye kunnskaper
 • Gode datakunnskaper
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet ved tilsetting

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100% eller 80%%
 • Godt arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Nannestad kommune har fleksitidsordning og betalt spisepause
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger
 • Ansettelse skjer på kommunale vilkår. Det blir trukket 2 % av lønnen til pensjonsordning. Prøvetiden er 6 måneder, og lønn etter kvalifikasjoner
 • Kopi av attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil ikke bli returnert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søker har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. offentlighetsloven § 25
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Bente Huseby
Stillingstittel: Virksomhetsleder
Telefon: 66 10 50 00

Ansettelsesform

Fast

Søk nå