12/01/2018

Fagleder trafikk - Trafikkingeniør 100 % fast

  • Gjøvik kommune
  • Gjøvik, Norge
Ingeniør - Sivilingeniør Ledelse Samferdsel

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 31.01.2018

Gjøvik kommune har mange spennende oppgaver innen veg og trafikk. Sykkelbytiltak, oppfølging av vegprosjekter og gjennomføring av kommunens parkeringsstrategi er oppgaver som er knyttet til til Virksomhetsområde Bymiljø. Trafikksikkerhet, miljø og framkommelighet sentrale elementer i byutviklingen.

Arbeidsoppgaver

Fagansvar for trafikkregulering, trafikksikkerhet og parkering. 
Oppfølging av prosjekter innen veg- og samferdselssektoren. 
Publikumsrettet kontakt og samarbeid med andre instanser innen samferdsel. 

Kvalifikasjoner

Høyere relevant utdanning og erfaring. 
Gode datakunnskaper. 
God muntlig og skriftlig framstillingsevne, servicevennlig og samarbeidsorientert. 

Vi kan tilby

Varierte, ansvarsfulle og interessante arbeidsoppgaver
Et trivelig arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer dere flere vil arbeide med tilgrensende oppgaver. 
Lønn etter avtale og en god pensjonsordning. 

Kontaktpersoner

Nærmere informasjon om stillingen kontakt Halvor Bjaaland, virksomhetsleder, tlf. 913 07 532.

Unntatt offentlighet må begrunnes!

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no
Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt. intervju.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Kontakter

Navn: Halvor Bjaaland
Tittel: Seksjonsleder
Mobil: 913 07 532
Arbeid: 913 07 532

Ansettelsesform

Fast

Søk nå